Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Số hiệu 137/NQ-CP
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Ngày ban hành 31/12/2017
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Tải file

137.signed.pdf

Chi tiết văn bản

Chung nhan Tin Nhiem Mang