Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Số hiệu 3121/LĐTBXH-KHTC
Trích yếu nội dung V/v góp ý bổ sung quy hoạch xây dựng làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành 06/08/2015
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Tải file

Vvgópýbổsungquyhoạchxâydựnglàngthanhniênlập.pdf

Chi tiết văn bản

Chung nhan Tin Nhiem Mang