Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11139
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3714/ LĐTBXH-VPQGGN 11/09/2023

Công văn số 3714/ LĐTBXH-VPQGGN V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

1235/QĐ-LĐTBXH 18/08/2023

Quyết định số 1235/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1222/QĐ-LĐTBXH 17/08/2023

Quyết định số 1222/QĐ-LĐTBXH Vv bổ sung Quyết định số 1285/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ LĐTBXH

3252/LĐTBXH-TCGDNN 15/08/2023

Công văn số 3252/LĐTBXH-TCGDNN V/v hướng dẫn nội dung chi và mức cho cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi

1201/QĐ-LĐTBXH 10/08/2023

Quyết định số 1201/QĐ-LĐTBXH Vv thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với công ty cổ phần da dày Việt Nam

3107/LĐTBXH-QLLÐNN 10/08/2023

Công văn số 3107/LĐTBXH-QLLÐNN Vv công ty cổ phần Tư vấn du học và thương mại Giang Anh nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

3024/LĐTBXH-KHTC 04/08/2023

Công văn số 3024/LĐTBXH-KHTC V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - NSNN theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ

3016/LĐTBXH-VPQGGN 04/08/2023

Công văn số 3016/LĐTBXH-VPQGGN V/v thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 đối với huyện, xã hình thành sau sắp xếp

3001/LĐTBXH-TE 03/08/2023

Công văn số 3001/LĐTBXH-TE Vv tổ chức Tết trung thu năm 2023

450/CV-BCSĐ 31/07/2023

Công văn số 450/CV-BCSĐ Triển khai Quy định số 114-QĐ/TW

Chung nhan Tin Nhiem Mang