Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11094
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
136/LĐTBXH-QLLÐNN 13/01/2023

Công văn số 136/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa ngừo lao động đi làm việc ở nước ngoài

143/LĐTBXH-TCCB 13/01/2023

Thông báo số 143/LĐTBXH-TCCB TB kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị QLNN thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

93/LĐTBXH-KHTC 11/01/2023

Công văn số 93/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2022

15/LĐTBXH-KHTC 04/01/2023

Công văn số 15/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

1399/QĐ-LĐTBXH 30/12/2022

Quyết định số 1399/QĐ-LĐTBXH Quyết định Ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1400/QĐ- LĐTBXH 30/12/2022

Quyết định số 1400/QĐ- LĐTBXH Quyết định Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

5415/LĐTBXH-VP 29/12/2022

Công văn số 5415/LĐTBXH-VP V/v công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2023

5384/LĐTBXH-LĐTBXH 28/12/2022

Công văn số 5384/LĐTBXH-LĐTBXH Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

5364/LĐTBXH-TCGDNN 27/12/2022

Công văn số 5364/LĐTBXH-TCGDNN Vv công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2023

1342/QĐ- LĐTBXH 27/12/2022

Quyết định số 1342/QĐ- LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu từ kinh phí quản lý dự án của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 - Dự án " Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"

Chung nhan Tin Nhiem Mang