Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10931
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3509/LĐTBXH-TCCB 08/10/2021

Công văn số 3509/LĐTBXH-TCCB V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phu

3512/LĐTBXH-TCCB 08/10/2021

Công văn số 3512/LĐTBXH-TCCB V/v tổ chức tập huấn "Kỹ năng xây dựng khung năng lực và bản mô tả công việc theo vị trí việc làm"

1123/QĐ-LĐTBXH 04/10/2021

Quyết định số V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mtooj số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa - Giai đoạn II

3332/LĐTBXH-TCCB 30/09/2021

Công văn số 3332/LĐTBXH-TCCB V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

3319/LĐTBXH-TCGDNN 29/09/2021

Công văn số 3319/LĐTBXH-TCGDNN V/v Tuyên truyền Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

3318/LĐTBXH-TCGDNN 29/09/2021

Công văn số 3318/LĐTBXH-TCGDNN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

3267/LĐTBXH-TCCB 27/09/2021

Công văn số 3267/LĐTBXH-TCCB Về việc rà soát danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm

1070/QĐ-LĐTBXH 27/09/2021

Quyết định số 1070/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025

1069/QĐ-LĐTBXH 27/09/2021

Quyết định số 1069/QĐ-LĐTBXH Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng động gđ 2021-2025

1071/QĐ-LĐTBXH 27/09/2021

Quyết định số 1071/QĐ-LĐTBXH VV ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Việt Nam

Chung nhan Tin Nhiem Mang