Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Quốc hội thông qua nghị quyết hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

11/01/2022
 Với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều 11/01, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng: tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh…
Nghị quyết 01/NQ-CP: Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Nghị quyết 01/NQ-CP: Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

09/01/2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Với 6 quan điểm, trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển KTXH; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở;... 
Công tác đối ngoại năm 2021 thích ứng linh hoạt trong bối cảnh mới

Công tác đối ngoại năm 2021 thích ứng linh hoạt trong bối cảnh mới

31/12/2021
 Ngày 31/12, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Bộ LĐTBXH theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Mạnh Cường chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.
Hội thảo khu vực về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN

Hội thảo khu vực về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN

21/12/2021
Ngày 21/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp phối hợp với Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình Singapore, Ban Thư ký ASEAN, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức Hội thảo khu vực về Xóa bỏ Bắt nạt trẻ em trong môi trường mạng và tại trường học. Cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC), đại diện Ủy ban Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em trong ASEAN (ACWC) của các nước thành viên ASEAN, đại diện của cơ quan chuyên ngành ASEAN trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế, thông tin và truyền thông, Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác của ASEAN. Đại diện của các Bộ, ngành, hội, hiệp hội và tổ chức quốc tế có liên quan cũng tham dự trực tiếp tại Hà Nội.
Hội thảo Quốc gia về thúc đẩy địa vị pháp lý của Phụ nữ và Trẻ em trong ASEAN và Việt Nam

Hội thảo Quốc gia về thúc đẩy địa vị pháp lý của Phụ nữ và Trẻ em trong ASEAN và Việt Nam

20/12/2021
Ngày 20/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp phối hợp với Cao ủy Liên Hợp quốc tế Người tị nạn (UNHCR) tổ chức Hội thảo quốc gia về Thúc đẩy địa vị pháp lý của Phụ nữ và Trẻ em trong ASEAN và Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự trực tuyến và trực tiếp của Đại diện Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC), UNHCR, các Bộ, ngành, hội, hiệp hội, trường đại học, học viện, cơ quan Liên họp quốc, tổ chức quốc tế có liên quan tại Hà Nội.
Hội nghị điều phối lần thứ 17 về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Hội nghị điều phối lần thứ 17 về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

17/12/2021
Ngày 17/12, Hội nghị Điều phối lần thứ 17 về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOC-COM) đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của các trưởng đoàn và đấu mối Ủy ban Quan chức Cấp cao về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA); Chủ tịch và Phó Chủ tịch các cơ quan ngành Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN (ASCC); các cơ quan ASEAN liên quan và Ban Thư ký ASEAN; các tổ chức trong khu vực.
Việt Nam tham gia Cuộc họp cấp quan chức cao cấp ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) lần thứ 17 và các cuộc họp liên quan

Việt Nam tham gia Cuộc họp cấp quan chức cao cấp ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) lần thứ 17 và các cuộc họp liên quan

17/12/2021
Trong hai ngày, 16-17/12, Cuộc họp cấp quan chức cao cấp ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) lần thứ 17 và các cuộc họp liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 19 về xã hội chăm sóc

Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 19 về xã hội chăm sóc

09/12/2021
Ngày 09/12, Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 19 về xã hội chăm sóc đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có các đại diện Quan chức cấp cao trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, lao động và y tế của các Quốc gia thành viên ASEAN và các tổ chức khu vực.

Chung nhan Tin Nhiem Mang