Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ĐỐI TÁC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS)

Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS)

19/10/2012
UNAIDS là tên viết tắt của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS nhằm mục đích phối hợp các nỗ lực và nguồn lực của mười tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc trong công cuộc ứng phó với đại dịch AIDS trên toàn cầu.
Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR)

Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR)

19/10/2012
Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) là cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, chịu sự chỉ đạo và phải báo cáo cho ECOSOC và Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV)

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV)

19/10/2012
Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) luôn coi trọng tinh thần tình nguyện, sự tận tâm, nhiệt tình và đoàn kết. Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV Việt Nam) rất nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thông qua việc huy động các tình nguyện viên vì sự phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người.
Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO)

Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO)

19/10/2012
Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) là tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc, được thành lập ngày 16/10/1945 tại Hội nghị Quebec (Ca-na-đa). Kể từ năm 1981, thế giới đã chọn ngày 16 tháng 10 làm Ngày Lương thực thế giới. Trụ sở của FAO đặt tại Rôm, Italia. Đây là tổ chức liên chính phủ bao gồm 183 nước thành viên (2008).
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS)

Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS)

19/10/2012
UNAIDS là tên viết tắt của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS nhằm mục đích phối hợp các nỗ lực và nguồn lực của mười tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc trong công cuộc ứng phó với đại dịch AIDS trên toàn cầu.
Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR)

Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR)

19/10/2012
Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) là cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, chịu sự chỉ đạo và phải báo cáo cho ECOSOC và Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV)

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV)

19/10/2012
Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) luôn coi trọng tinh thần tình nguyện, sự tận tâm, nhiệt tình và đoàn kết. Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV Việt Nam) rất nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thông qua việc huy động các tình nguyện viên vì sự phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người.
Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO)

Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO)

19/10/2012
Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) là tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc, được thành lập ngày 16/10/1945 tại Hội nghị Quebec (Ca-na-đa). Kể từ năm 1981, thế giới đã chọn ngày 16 tháng 10 làm Ngày Lương thực thế giới. Trụ sở của FAO đặt tại Rôm, Italia. Đây là tổ chức liên chính phủ bao gồm 183 nước thành viên (2008).

Chung nhan Tin Nhiem Mang