Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo đính chính Kết quả thi vòng 2 đối với 05 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH

Thông báo đính chính Kết quả thi vòng 2 đối với 05 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH

18/01/2023
Ngày 18/1, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có văn bản số 182/TB-HĐTTCC thông báo đính chính Kết quả thi vòng 2 đối với 05 thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH.
Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022

Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022

13/01/2023
Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 và Quyết định số 1147/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022. Căn cứ kết quả phần thi viết và phỏng vấn môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 (tổ chức ngày 07-08/01/2023 tại Trường Đại học Lao động và Xã hội), Hội đồng thi tuyển công chức thông báo kết quả thi vòng 2 như sau:  
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022

28/12/2022
Ngày 28/12, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 5384/TB-HĐTTCC thông báo triệu tập các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022.
Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022

27/12/2022
Ngày 27/12/2022, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 đã có Quyết định số 1346/QĐ-HĐTTCC về việc phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022. 
Thông báo điều chỉnh thông tin

Thông báo điều chỉnh thông tin

20/12/2022
 Ngày 20/12/2022, Hội đồng Thi tuyển Công chức năm 2022 đã có Thông báo số 5264/TB-HĐTTCC về điều chỉnh thông tin thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH). Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH xin đăng tải toàn văn:
Thông báo Nội quy thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

Thông báo Nội quy thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

20/12/2022
 Ngày 20/12/2022, Hội đồng Thi tuyển Công chức năm 2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1280/QĐ-HĐTTCC về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển công chức và Nội quy thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022.
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

15/12/2022
Ngày 15/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 5176/TB-HĐTTCC về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022, cụ thể:
Danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

06/12/2022
Ngày 05/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1200/QĐ-HĐTTCC về việc phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 thông báo danh mục tài liệu tham khảo theo quy định, như sau:

Chung nhan Tin Nhiem Mang