Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

GIẢM NGHÈO

Đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia

Đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia

22/03/2023
 Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã gặt hái được những thành quả rõ rệt. Năm 2023, huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; giúp đồng bào dân tộc thiểu số các khu vực khó khăn có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.
Sẽ giám sát tại 15 địa phương về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Sẽ giám sát tại 15 địa phương về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

22/03/2023
Tại Phiên họp thứ Hai vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030" đã công bố Kế hoạch triển khai giám sát. 
Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Hậu Giang còn 3,1%

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Hậu Giang còn 3,1%

20/03/2023
Sở LĐTBXH tỉnh Hậu Giang cho biết, hoạt động giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh còn 6.375 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đã giảm từ 24% (năm 2004) xuống còn 3,46% (năm 2020). Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,1% (tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2%/năm) 
Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi

Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi

20/03/2023
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng công tác giảm nghèo đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Do đó cần phải đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây là tinh thần chỉ đạo trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến 2030. 
Đà Nẵng vận động hơn 93 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Đà Nẵng vận động hơn 93 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

15/03/2023
 Trong 3 năm (2020-2022), Quỹ “Vì người nghèo” toàn TP Đà Nẵng đã vận động tiếp nhận ủng hộ hơn 93 tỷ đồng, tạo nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.
Thắp lửa ý chí vượt khó từ những lá đơn xin thoát nghèo

Thắp lửa ý chí vượt khó từ những lá đơn xin thoát nghèo

15/03/2023
 Ngày càng có nhiều hộ đồng bào DTTS tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo, dành nguồn vốn hỗ trợ lại cho hộ khó khăn hơn. Những tấm gương này đã và đang thắp lên ý chí để hộ nghèo vượt khó vươn lên.
Thông báo đăng ký thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

Thông báo đăng ký thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

03/03/2023
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo có nhu cầu lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo năm 2023 như sau: 
Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

24/02/2023
 Ngày 23/2/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Công điện số 71/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Chung nhan Tin Nhiem Mang