Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

GIẢM NGHÈO

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững

18/10/2021
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký ban hành Công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam.
Hải Phòng: Hơn 20 tỷ đồng được trao tặng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố

Hải Phòng: Hơn 20 tỷ đồng được trao tặng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố

15/10/2021
 Hưởng ứng, tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Sáng 14/10, UBND thành phố Hải Phòng cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

13/10/2021
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 
Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

08/10/2021
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3793/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ban Chỉ đạo) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 
Chuẩn nghèo và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhằm đảm bảo quyền con người

Chuẩn nghèo và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhằm đảm bảo quyền con người

01/10/2021
Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐTBXH) Tô Đức cho biết, chuẩn nghèo và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng thời gian tới nhằm đảm bảo quyền con người. 
Lạng Sơn phấn đấu không còn xã đặc biệt khó khăn

Lạng Sơn phấn đấu không còn xã đặc biệt khó khăn

28/09/2021
Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Nghị quyết về việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn. 
Giai đoạn 2021 – 2025: Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên

Giai đoạn 2021 – 2025: Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên

28/09/2021
Tỉnh ủy Lạng Sơn mới ban hành Nghị quyết về việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn.
Tiền Giang tích cực thực hiện giảm nghèo bền vững

Tiền Giang tích cực thực hiện giảm nghèo bền vững

24/09/2021
Tại Tiền Giang, tình hình dịch COVID-19, hạn mặn ảnh hưởng lớn tới đời sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Chung nhan Tin Nhiem Mang