Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Kết quả bước đầu công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng pháp luật của Bộ LĐTBXH

Kết quả bước đầu công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng pháp luật của Bộ LĐTBXH

14/11/2012
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới được coi là phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất để đạt được bình đẳng giới. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được coi là việc làm rất quan trọng, tạo tiền đề pháp lý để thực thi bình đẳng giới trong thực tế. Thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã tích cực lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng vắn bản quy phạm pháp luật và đã đạt được những kết quả khả quan.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tránh việc đánh trống ghi tên

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tránh việc đánh trống ghi tên

07/11/2012
Việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay có không ít khó khăn, vướng mắc đặt ra. Trong đó, tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng người lao động chỉ tới ghi danh học nghề để nhận tiền hỗ trợ chứ không đi học.
Kết quả bước đầu công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng pháp luật của Bộ LĐTBXH

Kết quả bước đầu công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng pháp luật của Bộ LĐTBXH

06/11/2012
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới được coi là phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất để đạt được bình đẳng giới. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được coi là việc làm rất quan trọng, tạo tiền đề pháp lý để thực thi bình đẳng giới trong thực tế. Thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã tích cực lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đã đạt được những kết quả khả quan.
Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 – Hội giảng đổi mới

Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 – Hội giảng đổi mới

29/10/2012
Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 diễn ra từ ngày 24/9-30/9 tại Thành phố Hải phòng. Đây là một trong những hoạt động định kỳ 3 năm một lần nhằm thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt , nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nghị quốc tế. Hội giảng năm 2012 là cơ hội lần thứ 9 cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trên toàn quốc có dịp được thi thố tài năng của mình. So với các Hội giảng trước (Hội giảng lần 1 và lần 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần 2 và 5 tại thủ đô Hà Nội, lần thứ 4 tại Đà Nẵng, lần thứ 6 tại thành phố Cần Thơ, lần thứ 7 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, lần thứ 8 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012 tập trung tôn vinh giáo viên, giảng viên có khả năng giảng dạy tích hợp, có chuyên môn vững vàng, có phương pháp giảng dạy điển hình, là tấm gương cho đồng nghiệp học sinh, sinh viên noi theo.
Một số nhiệm vụ trọng tâm sau 2 năm thực hiện Đề án 32

Một số nhiệm vụ trọng tâm sau 2 năm thực hiện Đề án 32

19/10/2012
Đề án Phát triển nghề CTXH (Đề án 32) giai đoạn 2010-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/03/2010. Đến nay, sau hai năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự vào cuộc của các Bộ, ngành, đoàn thể, Đề án đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng trong việc trợ giúp những đối tượng yếu thế.
Vai trò của lực lượng lao động có tay nghề trong việc xây dựng nông thôn mới

Vai trò của lực lượng lao động có tay nghề trong việc xây dựng nông thôn mới

19/10/2012
Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đã được Đạo hội lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011) xác định là một khâu đột phá để đảm bảo đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là một nhiệm vụ rất cơ bản đồng thời cũng rất cấp bách, cần được quan tâm thực hiện ở nhiều cấp khác như: từ những người lao động ở các cơ sở sản xuất kinh doanh cho đến các chuyên gia, nhà quản lys (quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước) và các nhà hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô. Mặt khác phát triển nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết phát triển kinh thế - xã hội nhanh và bền vững.
Một số nhiệm vụ trọng tâm sau 2 năm thực hiện Đề án 32

Một số nhiệm vụ trọng tâm sau 2 năm thực hiện Đề án 32

19/10/2012
Đề án Phát triển nghề CTXH (Đề án 32) giai đoạn 2010-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/03/2010. Đến nay, sau hai năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự vào cuộc của các Bộ, ngành, đoàn thể, Đề án đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng trong việc trợ giúp những đối tượng yếu thế.
Vai trò của lực lượng lao động có tay nghề trong việc xây dựng nông thôn mới

Vai trò của lực lượng lao động có tay nghề trong việc xây dựng nông thôn mới

19/10/2012
Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đã được Đạo hội lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011) xác định là một khâu đột phá để đảm bảo đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là một nhiệm vụ rất cơ bản đồng thời cũng rất cấp bách, cần được quan tâm thực hiện ở nhiều cấp khác như: từ những người lao động ở các cơ sở sản xuất kinh doanh cho đến các chuyên gia, nhà quản lys (quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước) và các nhà hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô. Mặt khác phát triển nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết phát triển kinh thế - xã hội nhanh và bền vững.

Chung nhan Tin Nhiem Mang