Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Nâng cao hiệu quả điều trị nghiện và giảm số người nghiện mới ở nước ta

Nâng cao hiệu quả điều trị nghiện và giảm số người nghiện mới ở nước ta

03/04/2013
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về công tác phòng chống ma túy nói chung công tác cai nghiện cho người nghiện ma túy nói riêng.
Thực trạng thể chế hóa các quy định của hiến pháp về việc làm

Thực trạng thể chế hóa các quy định của hiến pháp về việc làm

27/03/2013
Ra đời trong bối cảnh nước ta bắt đầu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hiến pháp năm 1992 là văn bản pháp lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp 1992 là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất, là cơ sở pháp lý cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
Lựa chọn mô hình pháp luật về lao động ở Việt Nam

Lựa chọn mô hình pháp luật về lao động ở Việt Nam

27/03/2013
Việc lựa chọn đúng, phù hợp mô hình pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng mang lại hiệu quả nhiều mặt: nâng cao chất lượng văn bản, các nội dung quy định đồng bộ, rõ ràng, tính khả thi cao, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện.
Những nỗ lực của Việt Nam trong việc xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Những nỗ lực của Việt Nam trong việc xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

25/03/2013
Bạo lực trên cơ sở giới hay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vấn đề mang tính toàn cầu, xảy ra ở mọi xã hội, trong đó có Việt Nam.
Chiến lược Việc làm 2011-2020 đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Chiến lược Việc làm 2011-2020 đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước

13/03/2013
Trong khuôn khổ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 – 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược việc làm giai đoạn 2001 – 2010, qua đó đã đem lại những thành tựu nhất định trong giải quyết việc làm.
Hướng tới thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và hiệu quả

Hướng tới thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và hiệu quả

12/12/2012
Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo hiệu quả hơn, ngày 19/5/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời gian từ 2011 - 2020, đây là lần đầu tiên Chính phủ ban hành một Chương trình khung về giảm nghèo trong 10 năm, là cơ sở để xây dựng, hệ thống các chính sách, chương trình, dự án để tập trung nguồn lực, hướng vào giải quyết giảm nghèo bền vững ở Việt Nam.
Để công tác xã hội trở thành một nghề chuyên nghiệp tại Việt Nam

Để công tác xã hội trở thành một nghề chuyên nghiệp tại Việt Nam

30/11/2012
Công tác xã hội (CTXH) đã trở thành một nghề chuyên nghiệp từ lâu trên thế giới, nó cũng giống như nghề giáo viên, bác sĩ, luật sư hay một số nghề mang tính phổ biến khác ở nước ta hiện nay; không chỉ được nhà nước công nhận về mặt pháp lý mà nó còn được xã hội thừa nhận; bởi vì đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết mối quan hệ giữa con người và con người, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người và sự ổn định xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở nhiều nước trên thế giới.
Thực trạng và giải pháp tăng cường an sinh xã hội cho lao động nữ nông thôn

Thực trạng và giải pháp tăng cường an sinh xã hội cho lao động nữ nông thôn

21/11/2012
Nước ta hiện vẫn là quốc gia có tỷ lệ dân số sống ở khu vực nông thôn khá lớn (60,5 triệu người), chiếm gần 70% dân số cả nước. Dân số trong độ tuổi lao động từ giữa những năm 2000 là 50% và tăng lên 64% vào năm 2010. Việt Nam đã kết thúc thời kỳ “cơ cấu dân số trẻ” và bước vào thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” khi tỷ số phụ thuộc chung nhỏ hơn hoặc bằng 50. Cơ hội “vàng” sẽ thực sự trở thành nguồn nhân lực “vàng” cho sự phát triển kinh tế - xã hội nếu có các chính sách hợp lý để tận dụng tối đa trí tuệ, sức lao động vào sản xuất. Ngược lại, nó sẽ gia tăng áp lực về giải quyết việc làm, về tích lũy để đảm bảo An sinh xã hội (ASXH) khi Việt Nam bước vào giai đoạn “dân số già” trong thời gian tới.

Chung nhan Tin Nhiem Mang