Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Giải pháp xây dưng, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề đến năm 2015

Giải pháp xây dưng, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề đến năm 2015

29/05/2013
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “...Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt đối với người bị thu hồi đất...”
Vì sao doanh nghiệp không xây dựng thang lương, bảng lương?

Vì sao doanh nghiệp không xây dựng thang lương, bảng lương?

23/05/2013
Trong một số cuộc tọa đàm, hội thảo và tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây về dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), ở chương tiền lương, có một số ý kiến cho rằng, Nhà nước chỉ nên quy định mức lương tối thiểu thông, còn thang lương, bảng lương không nên quy định bắt buộc doanh nghiệp phải xây dựng.
Những nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu lao động

Những nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu lao động

18/05/2013
Năm qua, cả nước đã đưa được 88.298 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 101,15% so với kế hoạch, tăng 2,9% so với năm 2010.
Nội dung và phương hướng xây dựng Luật Việc làm

Nội dung và phương hướng xây dựng Luật Việc làm

13/05/2013
Luật việc làm được xây dựng nhằm thể chế rõ quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tạo việc làm và bảo đảm việc làm bền vững, pháp điển hóa các quy định trong hệ thống pháp luật về việc làm hiện hành, tiến tới hoàn thiện chính sách pháp luật về việc làm.
Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động

Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động

26/04/2013
Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về ATLĐ – PCCN hàng năm là một sự kiện quan trọng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức quốc tế và hàng triệu người lao động quan tâm hưởng ứng trong nhiều năm qua.
Nâng cao sức cạnh tranh nhằm giữ vững thị phần xuất khẩu lao động

Nâng cao sức cạnh tranh nhằm giữ vững thị phần xuất khẩu lao động

24/04/2013
Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam, trước mắt và trong những năm tới, diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức.
Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp

16/04/2013
Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực thi hành từ 01-01-2009, đến nay đã được hơn 3 năm. Tuy thời gian thực thi còn ngắn nhưng nó đã thể hiện được tính đúng đắn trong thực tiễn, đã và đang góp phần hỗ trợ đời sống cho người tham gia loại bảo hiểm này khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa tìm được việc làm mới. Đồng thời trong quá trình thực hiện cũng đã xuất hiện những vấn đề cần được nghiên cứu hoàn để thiện chế độ bảo hiểm này phát huy tác dụng đầy đủ, đúng mục tiêu hơn nữa.
Định hướng triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020

Định hướng triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020

12/04/2013
Sau 5 năm thực hiện Đề án Trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010, việc ban hành các văn bản pháp luật, triển khai thực hiện các chính sách, chế độ trợ giúp người khuyết tật (NKT), trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, xã hội và gia đình đối với NKT đã từng bước được nâng cao; quyền và nghĩa vụ của họ đã được quy định tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trợ giúp, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của đa số NKT.

Chung nhan Tin Nhiem Mang