Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Dạy nghề cho nông dân là giải pháp quan trọng phát triển tam nông bền vững

Dạy nghề cho nông dân là giải pháp quan trọng phát triển tam nông bền vững

02/10/2013
Nghị quyết lần thứ 7, khóa X của Đảng ta đã khẳng định phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân (tam nông) là cơ sở để ổn định chính trị đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết có tầm chiến lược rất quan trọng, đã đề cập toàn diện và đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta.
Một số nhiệm vụ trọng tâm sau 2 năm thực hiện Đề án 32

Một số nhiệm vụ trọng tâm sau 2 năm thực hiện Đề án 32

17/09/2013
Đề án Phát triển nghề CTXH (Đề án 32) giai đoạn 2010-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/03/2010. Đến nay, sau hai năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự vào cuộc của các Bộ, ngành, đoàn thể, Đề án đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng trong việc trợ giúp những đối tượng yếu thế.
Vai trò của lực lượng lao động có tay nghề trong việc xây dựng nông thôn mới

Vai trò của lực lượng lao động có tay nghề trong việc xây dựng nông thôn mới

12/09/2013
Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đã được Đạo hội lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011) xác định là một khâu đột phá để đảm bảo đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là một nhiệm vụ rất cơ bản đồng thời cũng rất cấp bách, cần được quan tâm thực hiện ở nhiều cấp khác như: từ những người lao động ở các cơ sở sản xuất kinh doanh cho đến các chuyên gia, nhà quản lys (quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước) và các nhà hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô. Mặt khác phát triển nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết phát triển kinh thế - xã hội nhanh và bền vững.
Những vấn đề trọng tậm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Những vấn đề trọng tậm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

20/08/2013
Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan Nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ –TTg ngày 10/01/2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2012 (gọi tắt là Đề án 30). Thực hiện Đề án 30, đến nay các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt được là 76,6%, vượt chỉ tiêu của Đề án đề ra. Song song với rà soát, việc cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC của Bộ cũng đạt 36,6%, vượt yêu cầu của Chính phủ giao.
65 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

65 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

14/07/2013
Lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, ý chí anh dũng kiên cường bất khuất, thủy chung, nhân hậu đã đem cả máu xương, công sức, của cải của mình để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước.
65 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

65 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

14/07/2013
Lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, ý chí anh dũng kiên cường bất khuất, thủy chung, nhân hậu đã đem cả máu xương, công sức, của cải của mình để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước.
Đảm bảo quyền sống còn, phát triển, được bảo vệ và tham gia vui chơi, giải trí của Trẻ em

Đảm bảo quyền sống còn, phát triển, được bảo vệ và tham gia vui chơi, giải trí của Trẻ em

04/07/2013
Tháng hành động vì trẻ em đã trở thành hoạt động thường niên được tổ chức rộng khắp trên cả nước mỗi khi hè về và đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để các Bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức cũng như thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đó là quyền sống còn, quyền phát triển, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia và vui chơi, giải trí.
Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và thực hiện nghiêm túc công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và thực hiện nghiêm túc công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

07/06/2013
Hơn hai mươi năm, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, Việt Nam đã thực hiện tốt các cam kết quốc tế của mình. Ngày 31/5/2012, tại trụ sở Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc (Geneva, Thụy Sĩ), phái đoàn Việt Nam do TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn là chuyên gia của các Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an… đã bảo vệ thành công Báo cáo tình hình thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011, trước sự chất vấn của Hội đồng gồm 18 ủy viên Ủy ban Quyền trẻ em LHQ, là các chuyên gia đến từ 17 quốc gia khác nhau. Tham dự phiên bảo vệ Công ước của Việt Nam còn có đại diện của các tổ chức về Nhân quyền Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ và đại diện một số quốc gia thành viên cùng bảo vệ Công ước trong dịp này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang