Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Một số kết quả và định hướng triển khai đề án 32 năm 2013

Một số kết quả và định hướng triển khai đề án 32 năm 2013

28/02/2014
Nghề công tác xã hội (CTXH) là một nghề mới ở Việt Nam, hầu như mọi người còn lạ lẫm với tên gọi của nghề. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, nghề CTXH đã được công nhận là một nghề với nhiều công việc đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội.
Ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn của

Ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn của "Ngày thương binh liệt sỹ"

28/02/2014
Cách mạng tháng tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Núp sau quân Anh - Ấn, chúng trắng trợn gây nên những vụ xung đột vũ trang ở nhiều nơi thuộc Nam Bộ, Trung Bộ. Tiếp đó, khi vào thay thế quân đội Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ, thực dân Pháp gây ra những vụ bắn phá giết hại dân ta ở Hải Phòng, Hà Nội mở đường cho việc xâm lược cả nước ta.
Thực trạng và định hướng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Thực trạng và định hướng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

28/02/2014
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để có những thành quả to lớn đó, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hi sinh, hàng chục vạn đồng bào và chiến sĩ ta đã để lại phần xương, máu ở khắp các chiến trường.
Định hướng triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020

Định hướng triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020

28/02/2014
Sau 5 năm thực hiện Đề án Trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010, việc ban hành các văn bản pháp luật, triển khai thực hiện các chính sách, chế độ trợ giúp người khuyết tật (NKT), trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, xã hội và gia đình đối với NKT đã từng bước được nâng cao; quyền và nghĩa vụ của họ đã được quy định tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trợ giúp, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của đa số NKT.
Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập kinh tế

Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập kinh tế

28/02/2014
Bình đẳng giới luôn là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện trong những năm qua. Đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ, thể hiện qua nhiều nghị quyết, chỉ thị được ban hành.
Nâng cao kỹ năng nghề cho lực lượng lao động thúc đẩy việc làm có năng suất

Nâng cao kỹ năng nghề cho lực lượng lao động thúc đẩy việc làm có năng suất

20/02/2014
Năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi Mới đánh dấu quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhờ đó từ năm 1990 đến 2010, nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 7,3%, năng suất lao động tăng dần đều đưa đến những tiến bộ về thu nhập chỉ số phát triển con người tăng lên. Tuy nhiên, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng vẫn là nguyên nhân gây quan ngại do tăng trưởng kinh tế sử dụng quá nhiều tài nguyên, ô nhiễm môi trường và hàng xuất khẩu thiếu đa dạng và ít có giá trị gia tăng, tỉ trọng đóng góp của năng suất vào tăng trưởng ngày càng giảm; năng lực cạnh tranh đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu lao động có kỹ năng. Với việc đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và năng suất lao động, nhu cầu về lao động có kỹ năng sẽ tăng lên.
Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2014

Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2014

07/02/2014
Năm 2013, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cả nước, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2013 đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thư chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014 của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

Thư chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014 của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

24/01/2014
Thân ái gửi các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ. Trong không khí phấn khởi đón năm mới 2014 và Tết cổ truyền Giáp Ngọ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chung nhan Tin Nhiem Mang