Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Luật Lao động mới sẽ luật hóa cho lao động thuê lại

Luật Lao động mới sẽ luật hóa cho lao động thuê lại

28/02/2014
Thị trường lao động Việt Nam sắp tới sẽ có một số thay đổi do Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.5 sẽ luật hóa hoạt động cho thuê lại lao động, hay lao động phái cử (người lao động do một doanh nghiệp tuyển dụng nhưng lại được “gửi” đến làm việc tại một doanh nghiệp khác).
Các nhân tố ảnh hưởng khiến lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Giải pháp

Các nhân tố ảnh hưởng khiến lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Giải pháp

28/02/2014
Từ tháng 9/2004, Bộ LĐ- TB&XH Việt Nam ký văn bản ghi nhớ với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc về việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS). Sau 9 năm thực hiện (từ năm 2004) cả nước đã có 63.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc, (Trong đó có 693 lao động của tỉnh). Người lao động tại Hàn Quốc có thu nhập cao hơn trong nước, vì vậy, đời sống của một số bộ phận người lao động và gia đình của họ được cải thiện. Tuy nhiên, có một vấn đề đang nổi lên cần nghiên cứu, giải quyết đó là tình trạng lao động Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và một số kiến nghị, đề xuất

Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và một số kiến nghị, đề xuất

28/02/2014
Năm 2012, công tác phòng chống mại dâm về cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra và tạo được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng. Kinh phí bố trí, phân bổ cho các hoạt động phòng, chống mại dâm cao hơn so với các năm trước, trong đó 41/63 địa phương khó khăn về ngân sách được Trung ương hỗ trợ kinh phí từ 400 triệu đến 900 triệu đồng Bên cạnh đó, có 45 tỉnh, thành phố báo cáo đã bố trí, phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương cho kế hoạch triển khai công tác này với tổng số tiền là 26 tỷ 916 triệu đồng. Mặc dù chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhưng năm 2012 cũng là năm đầu tiên Trung ương cũng như địa phương bố trí ngân sách nhiều hơn cho công tác này, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống và hạn chế tệ nạn mại dâm.
Xây dựng luật ATVSLĐ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động trong thời kỳ CNH-HĐH

Xây dựng luật ATVSLĐ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động trong thời kỳ CNH-HĐH

28/02/2014
Từ năm 1991 ATVSLĐ là nội dung quan trọng của Pháp lệnh Bảo hộ lao động. Vấn đề này cũng được thể hiện tại một số điều trong Bộ luật Lao động ban hành năm 1994. Trong một số luật khác, như Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Công đoàn, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Hợp tác xã,... và nhiều văn bản dưới luật do Chính phủ, các bộ, ngành ban hành, vấn đề ATVSLĐ cũng được đề cập và áp dụng trong đời sống xã hội. Nhìn chung, vấn đề được xem xét khá cụ thể, đề cập tới nhiều nội dung, rộng nhưng lại rải rác và rất tản mạn, vô hình tạo ra sự phức tạp, chồng chéo, lại không toàn diện, gây khó khăn cho việc thực thi.
Nhìn lại một năm thực hiện công tác Bình đẳng giới

Nhìn lại một năm thực hiện công tác Bình đẳng giới

28/02/2014
Trong năm qua, các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ đã tích vực triển khai các chương trình, kế hoạch bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong ngành. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh nhằm từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về lĩnh vực này.
Định hướng công tác an sinh xã hội đến năm 2020

Định hướng công tác an sinh xã hội đến năm 2020

28/02/2014
Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) là một bộ phận trong mô hình phát triển xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoạt động của hệ thống ASXH là nơi thể hiện rõ nhất tính “định hướng xã hội chủ nghĩa” của nền kinh tế thị trường, trong đó, con người luôn có được, bao gồm cả cảm nhận được, một cuộc sống yên ổn và an toàn, có khả năng phòng ngừa những cú sốc và có những “chiếc phao cứu sinh” khi gặp phải những biến cố, rủi ro bất thường.
Triển khai pháp lệnh ưu đãi người có công

Triển khai pháp lệnh ưu đãi người có công

28/02/2014
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (số 04/2012/UBTVQH13) được Ủy ban Thường vụ quốc hội thông qua ngày 16/7/2012,. Các quy định về chế độ ưu đãi bổ sung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trong Pháp lệnh được thực hiện từ ngày 01/01/2013, một số chế độ ưu đãi khác được thực hiện từ ngày 01/9/2012.
Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập kinh tế

Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập kinh tế

28/02/2014
Bình đẳng giới luôn là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện trong những năm qua. Đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ, thể hiện qua nhiều nghị quyết, chỉ thị được ban hành.

Chung nhan Tin Nhiem Mang