Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Giải quyết việc làm cho người lao động trong bối cảnh suy giảm kinh tế

Giải quyết việc làm cho người lao động trong bối cảnh suy giảm kinh tế

30/07/2014
Năm 2013, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp, triển vọng kinh tế toàn cầu mặc dù có nhiều dấu hiệu phục hồi nhưng nhìn chung chưa vững chắc, ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể, số người lao động bị mất việc làm và thiếu việc làm gia tăng,... Trong bối cảnh đó, tạo việc làm cho người lao động được xem là một thách thức lớn, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt Nam với khoảng 53,65 triệu người (chiếm khoảng 60% dân số cả nước) và bình quân hàng năm có khoảng 1 triệu người bước vào độ tuổi lao động, tạo sức ép lớn về nhu cầu việc làm mỗi năm.
Giáo dục toàn cầu - Hội nhập, sáng tạo và ảnh hưởng

Giáo dục toàn cầu - Hội nhập, sáng tạo và ảnh hưởng

04/07/2014
Going Global -Hội nghị giáo dục toàn cầu, là Hội nghị thường niên do Hội đồng Anh của Vương quốc Anh tổ chức. Từ năm 2004 đến nay đây là sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà lảnh đạo giáo dục các nước, sự tham gia của các học giả quốc tế, các tổ chức quốc tế về giáo dục trên toàn thế giới. Tại Hội nghị, các quan chức, các học giả về giáo dục trên toàn thế giới chia sẻ, trao đổi những nghiên cứu về thực trạng và xu hướng của các nền giáo dục.
Khó khăn trong truyền thông về Đề án 32 và Đề án 1215 trên các cơ quan báo chí và một số khuyến nghị

Khó khăn trong truyền thông về Đề án 32 và Đề án 1215 trên các cơ quan báo chí và một số khuyến nghị

25/06/2014
Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt là Đề án 32) và Quyết định số 1215/QĐ- TTg ngày 22/7/2011 phê duyệt Đề án Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 (gọi tất là Đề án 1215), đến nay 2 Đề án đã đạt được những kết quả đáng kể trên nhiều lĩnh vực, từ việc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo về công tác xã hội; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đến việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng, ban hành Kế hoạch truyền thông phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch truyền thông về trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2013- 2020. Đặc biệt, công tác truyền thông về phát triển nghề công tác xã hội và vấn đề trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí đã có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả.
Nhận diện những thách thức trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường

Nhận diện những thách thức trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường

13/06/2014
Những năm qua, nhờ vận hành linh hoạt các thể chế chính sách, Việt Nam đã thoát khỏi ngưỡng nước nghèo, kinh tế đang trên đà phát triển và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, các vấn đề xã hội cũng được đặt ra song hành, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội.
Vì một xã hội không bạo lực và xâm hại trẻ em

Vì một xã hội không bạo lực và xâm hại trẻ em

06/06/2014
Trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở nước ta đã đạt được những thành tựu tốt đẹp về nhiều mặt song vẫn chưa thật sự vững chắc, ổn định, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay công tác này đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhất là tình trạng xâm hại bạo lực trẻ em.
Góp phần khơi dậy truyền thống yêu thương con trẻ của dân tộc

Góp phần khơi dậy truyền thống yêu thương con trẻ của dân tộc

02/06/2014
Hai mươi năm qua, kể từ năm 1994, Tháng hành động vì trẻ em được phát động và thực hiện trong cả nước, tạo hiệu ứng xã hội ngày càng rộng khắp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình, xã hội ngày càng quan tâm và nỗ lực nhiều hơn trong việc thực hiện các quyền trẻ em, tạo môi trường ngày càng tốt hơn để trẻ em được sống khỏe mạnh, được phát triển toàn diện, được bảo vệ an toàn và được tham gia vào những vấn đề có liên quan đến trẻ em và của đất nước, xã hội.
Bàn về một số điều kiện đảm bảo đột phá dạy nghề trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

Bàn về một số điều kiện đảm bảo đột phá dạy nghề trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

19/05/2014
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011 / QH13 ngay 26/11/2013 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực hoàn thiện, chuẩn bị trình Quốc hội vào năm 2014.
Xây dựng luật an toàn vệ sinh lao động và góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 và thực hiện các quyền cơ bản của con người

Xây dựng luật an toàn vệ sinh lao động và góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 và thực hiện các quyền cơ bản của con người

05/05/2014
Nội dung về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Việt Nam đưa vào trong Pháp lệnh Bảo hộ lao động (năm 1991) và trong Bộ luật Lao động từ năm 1994 (Chương IX, An toàn lao động, Vệ sinh lao động và một số điều khác có liên quan trong các chương khác). Tuy nhiên, những quy định về ATVSLĐ còn được đưa vào trong nhiều Luật như: Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Công đoàn, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Hợp tác xã... và nhiều văn bản do Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành. Các văn bản này tuy khá đầy đủ nhưng tản mạn, đang tạo ra một hệ thống chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc thực thi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang