Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Thực trạng và một số định hướng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BHXH trong thời gian tới

Thực trạng và một số định hướng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BHXH trong thời gian tới

13/12/2011
Bảo hiểm xã hội là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, vì vậy việc hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội đóng vai trò to lớn trong việc góp phần đảm bảo xã hội ngày càng an sinh hơn. Đối với nước ta, bảo đảm ngày càng tốt hơn hệ thống an sinh xã hội luôn là chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững của đất nước
Luật người khuyết tật đáp ứng đạo lý

Luật người khuyết tật đáp ứng đạo lý "thương người như thể thương thân" của dân tộc

13/12/2011
Truyền thống đạo lý của dân tộc luôn lấy chữ nhân làm gốc. Tư tưởng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp, là phẩm chất ngời sáng của người Việt Nam.
Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2011

Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2011

13/12/2011
Năm 2010, kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với với nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi từ khủng hoảng kinh tế, bên cạnh thiên tai, dịch bệnh liên tục xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, thu nhập và đời sống nhân dân

Chung nhan Tin Nhiem Mang