Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Hướng tới phát triển bền vững toàn diện, lâu dài công tác ATVSLĐ – PCCN

Hướng tới phát triển bền vững toàn diện, lâu dài công tác ATVSLĐ – PCCN

18/04/2012
Thế kỷ 21, thế giới đang hướng tới phát triển bền vững toàn diện, lâu dài. Trong khi đó, mỗi năm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cháy nổ đã gây ra cái chết của hàng triệu người, làm tổn thương sức khỏe của hàng triệu người, thiệt hại khoảng 4% GDP toàn cầu
Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy văn hóa an toàn tại nơi làm việc ở Việt Nam

Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy văn hóa an toàn tại nơi làm việc ở Việt Nam

11/04/2012
Ban Văn hoá phòng ngừa quốc tế, nhằm thúc đẩy công tác phòng ngừa rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trên toàn thế giới được thành lập từ năm 2011. Việt Nam đã đăng ký gia nhập của tổ chức này. Xây dựng văn hoá an toàn lao động là một trong những giải pháp ưu tiên nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu TNLĐ, BNN ở Việt Nam hiện nay.
Công tác huấn luyện ATVSLĐ và định hướng phát triển

Công tác huấn luyện ATVSLĐ và định hướng phát triển

10/04/2012
Huấn luyện là một trong những hoạt động đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức, rèn luyện các kỹ năng cho người học giúp họ có thể chủ động xử lý những tình huống, vấn đề gặp phải trong thực tiễn. Các hoạt động huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) làm thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi ứng xử chuẩn mực hơn trong công tác ATVSLĐ, là một trong những hoạt động phòng ngừa tích cực, đòi hỏi phải được quan tâm và ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ATVSLĐ.
Triển khai các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Triển khai các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Những vấn đề đặt ra và giải pháp

06/04/2012
Luật Bình đẳng giới ra đời năm 2006 đã tạo ra những cơ chế mới để thúc đẩy thực hiện cũng như giám sát việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam.
Định hướng công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2011-2015

Định hướng công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2011-2015

27/03/2012
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chủ nhân tương lai cuả đất nước là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh việc chăm lo, tạo môi trường và điều kiện để trẻ em Việt Nam nói chung phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ tâm hồn, tình cảm… , Nhà nước và xã hội ta luôn đặc biệt quan tâm đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nghèo. Nhiều chương trình, chính sách đã và đang được thực hiện có kết quả. Ngày 25/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 65/2005/TTg phê duyệt Đề án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2006-2010.
Nâng cao sức cạnh tranh nhằm mở rộng và giữ vững thị phần xuất khẩu lao động trong bối cảnh mới

Nâng cao sức cạnh tranh nhằm mở rộng và giữ vững thị phần xuất khẩu lao động trong bối cảnh mới

27/03/2012
Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam, trước mắt và trong những năm tới, diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức.
Tập trung phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội

22/03/2012
Năm 2011 đã qua đi với nhiều khó khăn, thách thức: lạm phát, giá cả tăng cao, thiên tai liên tiếp cộng với tình hình thế giới có nhiều bất ổn, khủng hoảng chính trị ở Trung Đông, vấn đề nợ công và suy thoái kinh tế diễn biến phức tạp. Song, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, nước ta đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2012

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2012

22/03/2012
Năm 2011, trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, suy giảm kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống của người lao động. Cùng với khó khăn trên, thiên tai, lũ lụt gây ra thiệt hại lớn đã làm cho đời sống nhân dân các vùng ảnh hưởng gặp không ít khó khăn

Chung nhan Tin Nhiem Mang