Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững ở 62 huyện nghèo đến năm 2015

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững ở 62 huyện nghèo đến năm 2015

17/10/2012
Theo kết quả ra soát hộ nghèo, đến cuối năm 2011, tỷ lệ nghèo trung bình trên địa bàn 62 huyện nghèo đã giảm xuống còn 50%, giảm 5% năm so với năm 2010, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra (bình quân 4%/năm).
Những nội dung mới và các hoạt động triển khai thực hiện Bộ Luật lao động năm 2012

Những nội dung mới và các hoạt động triển khai thực hiện Bộ Luật lao động năm 2012

10/10/2012
Bộ luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 2 tháng 7 năm 2012 (sau đây gọi là Bộ luật Lao động 2012), sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. So với Bộ luật Lao động hiện hành, kết cấu của Bộ luật Lao động 2012 không có Lời nói đầu, có 17 chương và 242 điều (tăng 19 Điều), tất cả các Điều đều được đặt tên, các Chương được cơ bản chia thành mục để thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.
Phát huy truyền thống vẻ vang, toàn ngành ra sức thi đua phấn đấu hoàn thiện nhiệm vụ năm 2012

Phát huy truyền thống vẻ vang, toàn ngành ra sức thi đua phấn đấu hoàn thiện nhiệm vụ năm 2012

25/09/2012
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công,Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội. Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo “về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ Cộng hòa”, trong 13 Bộ đầu tiên của Chính phủ nước ta đã có những Bộ phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội. Cùng với quá trình vận động và phát triển của sự nghiệp cách mạng, tháng 2 năm 1987, kế thừa và phát huy chức năng nhiệm vụ của các Bộ và cơ quan tiền thân trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập.
65 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

65 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

29/08/2012
Lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, ý chí anh dũng kiên cường bất khuất, thủy chung, nhân hậu đã đem cả máu xương, công sức, của cải của mình để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước.
Tiếp tục chăm lo hơn nữa đời sống người có công

Tiếp tục chăm lo hơn nữa đời sống người có công

09/08/2012
(Trích bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị Biểu dương Người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2012).
Ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn của “Ngày Thương binh - Liệt sỹ”

Ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn của “Ngày Thương binh - Liệt sỹ”

07/08/2012
Năm nay, tròn 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2012). 65 năm trước ở một khu rừng thuộc chiến khu cách mạng (nay là xã Hùng Sơn – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra một cuộc mít tinh rất lớn của đồng bào và chiến sỹ hưởng ứng bức thư Bác Hồ gửi Ban Thường trực – Ban tổ chức Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thư của chính Bác là lời non nước “Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người cách mạng anh dũng… Ngày 27 tháng 7 là một dịp đồng bào ta tỏ lòng yêu mến thương binh”……”Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27 tháng 7” như một khởi đầu, điểm đỉnh của một năm toàn Đảng, toàn dân ta tỏ lòng “hiếu nghĩa bác ái”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với những người và gia đình đã cống hiến, đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc….Ý nghĩa chính trị xã hội thật lớn lao và nhiều nội dung vẫn nóng bỏng tính thời sự.
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội

27/06/2012
( Lược ghi bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền tại Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012)
Hoàn thiện chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hoàn thiện chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

20/04/2012
Trong mười năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện quyền trẻ em. Những biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, giảm nghèo đói và bất bình đẳng trong xã hội, tăng cường tiếp cận với y tế, giáo dục, vui chơi giải trí và bảo vệ trẻ em đã góp phần làm giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, giảm nguy cơ bị bạo lực, lạm dụng và bóc lột đối với trẻ em.

Chung nhan Tin Nhiem Mang