Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

KẾT NỐI THÔNG TIN

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Gia Lai

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Gia Lai

15/12/2011
Địa chỉ: 10 – Hai Bà Trưng – Pleiku – Gia Lai Điện thoại: 059.872846 Fax: 059.828316 Email: soldtbxh@gialai.gov.vn Website: www.soldtbxh.gialai.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Thuận

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Thuận

15/12/2011
Địa chỉ: 16 Cường Để - TP Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận Điện thoại: 062.831718 Website: www.sld.binhthuan.gov.vn Email: solaodongtbxh@binhthuan.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Ninh Thuận

15/12/2011
Địa chỉ: Đường 16/4 Thị Xã Phan Rang - Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận Điện thoại: 068.3822941 Fax: 068.3825608 Email: soldtbxh@ninhthuan.gov.vn
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Khánh Hòa

15/12/2011
Địa chỉ: Khu Liên Cơ, số 04 Phan Chu Trinh, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: (058)3811700 Fax: (058)3811505 Email: soldtbxh@khanhhoa.gov.vn Website: www.khanhhoa.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên

15/12/2011
Địa chỉ: 02 - đường Tố Hữu - phường 9 - thành phố Tuy Hoà - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3845289 Fax: 057.3893221 Website: www.phuyen.gov.vn Email: soldtbxh@phuyen.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Định

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Định

15/12/2011
Địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định Điện thoại: 056. - Fax: 056.3827312 Website: www.sldtbxh.binhdinh.gov.vn Email: vanphong@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

15/12/2011
Địa chỉ : 16 Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : 055 3 823880 Fax: 055 3 822705 Email : sld@quangngai.gov.vn Website : http://quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/chuyenganh/sotbxh/162983
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

15/12/2011
Địa chỉ: số 11, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3813409 Fax: 0510.3812392 E-mail: Sldtbxhqnam@gmail.com Website: http://www.sldtbxhqnam.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang