Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử ở 4 huyện và 1 thị xã của Thanh Hóa

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử ở 4 huyện và 1 thị xã của Thanh Hóa

30/04/2021
Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định công bố danh sách chính thức 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 5 đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa, để bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Giám sát để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ, đúng pháp luật

Giám sát để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ, đúng pháp luật

25/04/2021
 Trong cuộc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở tỉnh Quảng Ninh vừa qua, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải được tiến hành đúng quy định của pháp luật, phát huy cao độ nhất quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống để người dân thực hiện quyền công dân của mình. 
Xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc - Nhìn từ văn kiện Đại hội XIII

Xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc - Nhìn từ văn kiện Đại hội XIII

22/04/2021
Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương lớn quan trọng, trong đó có quan điểm về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

21/04/2021
 Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa gửi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành. Theo danh sách này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa.
Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV: Xứng đáng là đại biểu tiêu biểu của nhân dân

Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV: Xứng đáng là đại biểu tiêu biểu của nhân dân

21/04/2021
Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội lớn của toàn dân, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. 
Nhiều điểm mới trọng HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiều điểm mới trọng HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

21/04/2021
 Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu HĐND, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực HĐND.  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần tập trung cao độ cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần tập trung cao độ cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

19/04/2021
 Nhấn mạnh đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Công tác đại biểu cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm tổng hợp kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại các địa phương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Bầu cử ĐBQH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:Tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiếp xúc cử tri

Bầu cử ĐBQH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:Tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiếp xúc cử tri

17/04/2021
Ngay khi danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố, người ứng cử sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Việc làm thế nào để "lọt" được vào "mắt xanh" của cử tri ngay trong lần gặp gỡ, tiếp xúc đầu tiên là mối quan tâm chung của rất nhiều ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tiên tham gia ứng cử. 

Chung nhan Tin Nhiem Mang