Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

13/06/2022
 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

18/05/2022
 Ngày 5/4/2022, theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Hai hình thức liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Hai hình thức liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

20/04/2022
 Theo quy định mới áp dụng từ ngày 20/5 tới đây, có hai hình thức liên kết tổ chức chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Đó là liên kết phối hợp đào tạo và liên kết đặt lớp đào tạo.
Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động đã được thông qua

Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động đã được thông qua

25/03/2022
 Tại phiên họp thứ 9, chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 01 tháng và trong 01 năm của người lao động. Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.  
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

19/01/2022
 Thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, theo đề nghị của Hội đồng thẩm định nhà nước và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày 18 tháng 01 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Thông tư ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

12/10/2021
 Ngày 30/9/2021 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ký hiệu QTKĐ: 02-2021/BLĐTBXH.
Mức đóng BHTN với NSDLĐ bằng 0% từ 01/10/2021-30/9/2022

Mức đóng BHTN với NSDLĐ bằng 0% từ 01/10/2021-30/9/2022

28/09/2021
 Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

03/08/2021
 Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo

Chung nhan Tin Nhiem Mang