Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Ninh: trên 90% công nhân doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa được ký hợp đồng lao động

23/11/2004

Theo kết quả kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, trên 90% công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa được ký kết hợp đồng lao động. Các doanh nghiệp này đều chưa có thoả ước tập thể. Trên 70% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đại bộ phận các doanh nghiệp tư nhân chưa có nôi quy lao động. Các huyện, thị xã có nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh như: Từ Sơn, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Bắc Ninh, quan hệ về lao động và sử dụng lao động chưa được giải quyết theo luật pháp.

Do vậy, nhiều chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động chưa được thực hiện đầy đủ. Toàn tỉnh mới có 52 doanh nghiệp (chiếm 7,1%) mua bảo hiểm cho người lao động. Trên 90% doanh nghiệp ở huyện Từ Sơn và Lương Tài chưa mua loại bảo hiểm này. Vấn đề vi phạm an toàn, vệ sinh lao động xảy ra phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Công nhân phải làm việc với cường độ lao động cao, hơn 8 giờ một ngày, người lao động không có thời gian vui chơi, giải trí, học tập, tìm hiểu sách, báo, pháp luật. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Liên đoàn lao động cấp tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các doanh nghiệp xúc tiến việc xây dựng tổ chức Đảng, công đoàn ở các doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, luật lao động cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Đàm Dũng (TTXVN)
Xem