Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ailen đánh giá cao nền tảng gia đình trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam

30/06/2009

Ngày 30/6/2009, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Phạm Minh Huân đã có buổi tiếp chuyện ông Barry Andrews, Quốc vụ khanh phụ trách trẻ em và thanh niên Ailen. Thứ trưởng Phạm Minh Huân chia sẻ, trong suốt hơn 20 năm quá trình đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản, song luôn đặt trọng tâm vì sự phát triển của con người, trong đó có vấn đề trẻ em thông qua những chương trình chăm sóc sức khoẻ, quyền được học tập, quyền được tham gia và có những chương trình cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, trở thành nước đầu tiên khu vực châu Á ký Công ước Quốc tế về quyền trẻ em.

Tuy nhiên, với đặc thù đất nước trải dài, di chứng của chiến tranh vẫn còn, nhiều vùng miền chưa phát triển nên vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế. Mức độ hoàn thiện luật pháp về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng chưa cao nên thời gian tới cần có sự hỗ trợ của nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế, trong đó có Ailen. Ngài Barry Andrews cho biết, giữa hai quốc gia có nhiều nét tương đồng nhưng ở Việt Nam có mạng lưới bảo vệ trẻ em thông qua gia đình mạnh mẽ, chặt chẽ hơn ở Ailen. Một thực tế là trong quá trình phát triển, mối quan hệ gia đình sẽ lỏng lẻo đi và có nhiều nguy cơ bị phá vỡ nên Chính phủ các nước phải có biện pháp can thiệp để bảo vệ trẻ em. Ailen là quốc gia có kinh nghiệm trong thực hiện mô hình chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Hiện tại, nước này vẫn giữ quan điểm gia đình là nền tảng, chỗ dựa vững chắc cho trẻ em nhưng trong nhiều trường hợp, chính cộng đồng, thông qua các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ là nơi bảo vệ an toàn cho trẻ. Mặc dù đây vẫn là vấn đề gây ra tranh cãi về việc có hay không có sự can thiệp quá sâu của Nhà nước! Song, mấu chốt được cả ông Thứ trưởng và ngài Quốc vụ khanh nhất trí chính là mọi chương trình, mọi hoạt động đều hướng đến lợi ích cao nhất, thiết thực nhất của trẻ em. Trả lời câu hỏi của ông Barry Andrews về cơ chế phối hợp như thế nào giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo cùng một lĩnh vực quan tâm, Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Cục phó Cục Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em cho biết, trong chương trình hành động quốc gia vì trẻ em có 15 mục tiêu đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các bộ, ban ngành ở Việt Nam. Trong đó, các bộ có liên quan như Bộ Y tế chăm lo về sức khoẻ, quyền được khám chữa bệnh của trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng đến các mục tiêu khác như quyền được đi học đúng tuổi của trẻ em… Trong 5 đối tượng trẻ em được nói đến, riêng trẻ em nhiễm HIV/AIDS, hầu hết đa phần các em bị mất cha mẹ, nếu còn may mắn, các em sẽ được những người thân, họ hàng hoặc được các gia đình nhận chăm sóc nhưng thực tế cho thấy, các trung tâm bảo trợ xã hội sẽ là nơi đủ điều kiện đảm bảo chăm sóc các em tốt hơn. Trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có những hoạt động nhằm rà soát lại mô hình chăm sóc trẻ em ở các quốc gia khác có cùng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội để học hỏi kinh nghiệm./. Đăng Doanh (Tạp chí LĐXH)
Xem