Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc ninh: người sau cai nghiện khó tìm việc làm

21/08/2004

Tệ nạn ma túy đã xâm nhập vào 92 trong số 125 xã, phường, thị trấn, 5 cơ quan, doanh nghiệp và một số trường học trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh với 1159 người nghiện

. Tuy nhiên, toàn tỉnh chỉ có một trung tâm Giáo dục-Dạy nghề-Hướng nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và xã hội, mỗi năm tiếp nhận 150 người vào cai nghiện và hướng nghiệp dạy nghề trong 12 tháng, nhưng 80 – 90% trong số này đều tái nghiện. Ơ Bắc Ninh, tạo việc làm cho người sau cai nghiện vẫn là một điều nan giải, các doanh nghiệp khi được vận động nhận người nghiện vào làm đều từ chối do tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ và bản thân người nghiện sức khỏe kém. Ngoài ra, những nghề người cai nghiện được đào tạo tại Trung tâm chưa phù hợp, các câu lạc bộ “Tình thương và trách nhiệm’ chỉ giúp đỡ, động viên về mặt tinh thần nên nhiều người dù đã cai nghiện vẫn chưa tìm được việc làm
Xem