Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động

26/04/2013

Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về ATLĐ – PCCN hàng năm là một sự kiện quan trọng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức quốc tế và hàng triệu người lao động quan tâm hưởng ứng trong nhiều năm qua.

 

(Lược trích bài phát biểu của Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân – Bí thư Trungương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 14)
 
Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về ATLĐ – PCCN hàng năm là một sự kiện quan trọng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức quốc tế và hàng triệu người lao động quan tâm hưởng ứng trong nhiều năm qua.
 
Nhân dịp này, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, địa phương, các vị khách quốc tế, đại diện các doanh nghiệp, công nhân, viên chức và nhân dân lao động tỉnh Đồng Nai đã tới dự buổi lễ phát động lần thứ 14 năm 2012.
 
Chúng ta đều biết, một trong những quyền cơ bản của người lao động là được làm việc trong môi trường lao động an toàn với các điều kiện lao động được đảm bảo. Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã phát triển hết sức mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn; sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, cũng đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức và nguy cơ mới, mà một trong những vấn đề chúng ta quan tâm là phát triển sản xuất phải đi đôi với đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.
 
Triển khai Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 giai đoạn 2011 – 2015, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thời gian qua đã có nhiều cố gằng trong việc triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trong các doanh nghiệp. Các hoạt động đó đã góp phần cải thiện môi trường làm việc an toàn hơn, bớt ô nhiễm hơn, giảm tần suất tai nạn lao động chế người, hạn chế số người mắc bệnh mới bệnh nghề nghiệp trong những năm gần đây.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân người lao động trong việc chăm lo và đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động.
 
Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn các tổ chức quốc tế, các chuyên gia nước ngoài đã hỗ trợ tích cực trong nhiều hoạt động, góp phần tăng cường công tác ATVSLĐ – PCCN ở Việt Nam, giúp người lao động được làm việc trong môi trường an toàn và đảm bảo sức khỏe. Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia nước ngoài trong việc thúc đẩy công tác an toàn vệ sinh lao động của Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua báo cáo chúng ta thấy còn có nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian gần đây, như: số vụ tai nạn lao động vẫn có xu hướng tăng, đặc biệt là những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xẩy ra trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, nhiều vụ cháy bổ lớn,… đã làm thiệt hại nhiều người cũng như của cải vật chất, ảnh hưởng lớn đến các gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các làng nghề chưa được cải thiện nhiều, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ ở khu vực này có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa quan tâm đúng mức đối với công tác ATVSLĐ – PCCN; người lao động chưa có ý thức tự bảo vệ mình tránh khỏi những rủi ro, tai nạn.
 
Đểgiải quyết những thách thức này, chúng ta cần quyết tâm hành động vì mục tiêu bảo đảm an toàn, sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần bố trí nguồn lực triển khai tốt Chương trình quốc gia về ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ trong các ngành có nguy cơ cao, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực làng nghề và trong nông nghiệp; đặc biệt người lao động cần phải quan tâm đến việc chấp hành các nội quy, quy trình làm việc, tự mình phòng tránh rủi ro, tai nạn, cháy nổ. Các cấp, các ngành cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhất là sớm nghiên cứu xây dựng Luật an toàn vệ sinh lao động để trình Quốc hội thông qua.
 
Với những lý do trên, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tuyên bố phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 14 với chủ đề “ Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”.
 
Tôi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trong cả nước tổ chức hưởng ứng có hiệu quả các hoạt động ATVSLĐ – PCCN, hướng tới xây dựng văn hóa an toàn lao động, phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, ổn định của xã hội.
 
 
Xem