Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả thực hiện chương trình 135 ở Hoà Bình

10/11/2004

Hiện hoà Bình có 102 xã thuộc 11 huyện, thị xã được hưởng quy chế chương trình 135. Qua 5 năm thựuc hiện chương trình đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần giúp đồng bào các dân tộc xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ổn định cuộc sống. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình đã đầu tư xây dựng 573 công trình đường giao thông, trường học, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trạm xá, chợ, sân văn hoá thể thao; tổ chức khai hoang, phục hoá gần 1.000ha ruộng các loại đưa vào sản xuất. Về công tác đào tạo, đã mở 48 lớp cho hơn 2590 học viên; phối hợp với trường công nhân kỹ thuật Việt Xô đào tạo 102 công nhân nề bậc 3/7 để tham gia xây dựng công trình tại các địa phương.

Trong phát triển sản xuất và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất đã mở gần 100 lớp cho gần 5.000 lượt hộ nông dân nghèo, cấp hỗ trợ giống, phân bón và chuyển giao kỹ thuật cho hơn 40.000 hộ trồng ngô lai, cấy lúa lai, cây ăn quả , cây dược liệu xuất khẩu…Đồng thời hỗ trợ cho các xã 77 máy tẽ ngô, xây dựng xưởng chế biến chè tuyết tại xã Yên Hoà (Đà Bắc), từ đó hình thành vùng cây ăn quả, vùng chè tuyết đặc sản, vùng sản xuất cây dược liệu…ở các xã vùng cao, từng bước giúp đồng bào vùng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất sản phẩm hàng hoá,phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo một cách bền vững. Bên cạnh đó, đối với đồng bào đan tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn, chương trình đã cấp hỗ trợ dụng cụ sinh hoạt gia đình cho 3.500 hộ, hỗ trợ tiền mua trâu, bò cho 932 hộ gia đình. Với các hoạt động của chương trình 135 và các chương trình lồng ghép khác, bước đầu đã giúp cho các xã nghèo có cơ sở hạ tầng, biết cách làm ăn, từng bước ổn định và nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 36,6% xuống dưới 16% vào năm 2004./. Mỹ Hạnh
Xem