Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Agribank phục vụ dự án hỗ trợ nông dân nghèo Tây Nguyên

10/11/2004

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chỉ định làm ngân hàng phục vụ cho khoản hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân nghèo ở Tây Nguyên sản xuất lụa.

Đây là dự án có trị giá 620 nghìn USD do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ không hoàn lại từ nguồn Quỹ giảm nghèo của Nhật Bản. Dự án này sẽ giúp nông dân Tây Nguyên phát triển ngành sản xuất lụa thông qua các trợ giúp kỹ thuật nhằm nâng cao mức sống và xoá đói giảm nghèo tại địa phương. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem