Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

UNDP hỗ trợ Việt Nam 3,4 triệu USD xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường

10/11/2004

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ hỗ trợ 3,4 triệu USD để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo tìm hiểu khả năng hạch toán môi trường ở Việt Nam được UNDP phối hợp cùng Bộ Tài nguyên – Môi trường tổ chức ngày 9/11/2004 tại Hà Nội.

Theo UNDP, số kinh phí trên sẽ được triển khai vào các mục tiêu xử lý ô nhiễm môi trường, trồng rừng, cung cấp nước sạch, chăm sóc y tế cho người dân. Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2004 – 2008. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem