Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lục Nam (Bắc Giang): 159 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở

20/08/2004

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Nam đã có 159 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Nam đã có 159 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở với tổng giá trị 976 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 432 triệu đồng, ngân sách huyện 144 triệu đồng và Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân đóng góp gần 400 triệu đồng. Cùng thời gian, huyện đã xây dựng được 11 ngôi nhà và 2 vườn cây tình nghĩa tặng cho hộ nghèo. Trong thời gian tới, Lục Nam có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 597 hộ nghèo xây dựng nhà ở. Hoài Mơ
Xem