Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trao đổi kết quả Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội Việt Nam

17/07/2019

Ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH), Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã có buổi làm việc và trao đổi với với đại diện của Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam về Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (SASSP).

Tham dự buổi làm việc còn có ông Đặng Kim Chung, Vụ trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án SASSP cùng đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Bộ LĐ – TBXH.
Giám đốc Ban Quản lý Dự án SASSP Đặng Kim Chung cho biết: Dự án SASSP là dự án vốn vay ODA từ WB do Bộ LĐ - TBXH triển khai thí điểm trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm 2014. Tính tới thời điểm hiện nay, Dự án đã đi gần hết chặng đường và chuẩn bị vào giai đoạn kết thúc; Dự án đã đạt được những kết quả khả quan theo đúng mục tiêu đã đề ra ban đầu.
"Dự án đã xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện và cài đặt hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội MISPosasoft cho tất cả các huyện, tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước. Đây là một phần mềm quản lý trực tuyến thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội, được kết nối từ các phòng Lao động - TBXH của 713 huyện trong cả nước với 63 tỉnh/thành phố lên Bộ Lao động - TBXH. Cùng với đó, các thiết bị công nghệ thông tin đã được trang bị và bàn giao cho tất cả các phòng Lao động - TBXH huyện và Sở LĐ - TBXH tỉnh/thành phố" – Giám đốc Đặng Kim Chung, chia sẻ.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu đánh giá cao kết quả Dự án SASSP 
Trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án đã tổ chức 96 lớp đào tạo mới và 80 lớp đào tạo nâng cao nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ ngành LĐ-TBXH cấp huyện, tỉnh/thành phố trên toàn quốc để duy trì, vận hành hệ thống MISPosasoft.
Bên cạnh đó, Dự án còn hỗ trợ các tỉnh trong việc thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu các năm vào hệ thống để phản ánh thay đổi hàng năm về tình trạng nghèo cũng như những thay đổi thường xuyên trong các hồ sơ xin trợ cấp xã hội và chi trả. Hiện nay, hầu hết các tỉnh đều đã và đang hoàn thành việc cập nhật dữ liệu người hưởng lợi từ năm 2015 đến năm 2018 lên hệ thống, có tỉnh đã bắt đầu sử dụng dữ liệu chiết xuất từ hệ thống để phục vụ chi trả.
Đại diện WB tại Việt Nam trao đổi và thống nhất một số nội dung trong Dự án SASSP 
Trong buổi làm việc, theo nội dung trao đổi và thống nhất giữa hai bên (Bộ LĐ - TBXH và đại diện WB), Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, phát biểu chỉ đạo: Thời gian sắp tới, Dự án cần tập trung vào việc trình Bộ trưởng Bộ LĐ – TBXH ban hành Thông tư quy định về quản lý, cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, nhằm đảm bảo cho tính bền vững và hiệu quả của hệ thống MISPosasoft cũng như việc bàn giao hệ thống MISPosasoft cho đơn vị liên quan sau khi dự án kết thúc. Tăng cường phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cập nhật dữ liệu; Tăng cường công tác truyền thông và đào tạo hệ thống thông tin quản lý MISPosasoft sau khi Thông tư chính thức được ban hành…

 

Xem