Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp công dân

20/03/2019

Sáng ngày 20/3, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các đối tượng chính sách và người có công liên quan đến các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Tại buổi tiếp dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đơn vị chức năng đã tiếp 27 lượt công dân, trong đó hướng dẫn, giải thích dối với 9 trường hợp và  tiếp nhận 18 đơn để giao các đơn vị chức năng tham mưu văn bản xử lý, trả lời.

Công dân đăng ký gặp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi tiếp

Trực tiếp giải đáp những thắc mắc của công dân về chế độ đối với người có công và thân nhân, Bộ trưởng đã lắng nghe những ý kiến phản ánh của người dân về việc đề nghị được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sĩ; đề nghị hưởng trợ cấp đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào; tổ chức lễ truy điệu, trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ; hỗ trợ khó khăn đối với người có công; hỗ trợ tiền sửa chữa nhà đối với đối tượng thương binh; đề nghị được giám định bổ sung vết thương còn sót đối với thương binh…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời những phản ánh của công dân

Trả lời công dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, tất cả những vấn đề công dân nêu trong ngày hôm nay, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền Bộ, lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người dân. Còn những vấn đề không thuộc thẩm quyền Bộ, Bộ sẽ có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành địa phương xem xét xử lý, giải quyết.

Bộ trưởng thăm hỏi, động viên công dân là người có công với cách mạng

Theo đó, thực hiện Điều 18 Luật Tiếp công dân và điều 4 của Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan của Chính phủ có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng. Như vậy trong năm 2019, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ có 12 ngày trực tiếp tiếp công dân, mỗi tháng sẽ có một ngày. Tiếp công dân là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố mối quan hệ giữa công dân với Đảng và Nhà nước. Thông qua công tác tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tự do, dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bức xúc, xung đột trong xã hội.

Xem