Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ tai nạn lao động trước năm 1995

15/12/2017

Anh Nguyễn Hợp - Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội hỏi: Chú tôi sinh năm 1960, là thợ hàn của một công ty xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Ngày 28/10/1985, chú tôi bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não, vỡ tiểu tràng khi, được cấp cứu, ra viện ngày 30/11/1985.

Năm 1997, chú tôi đã làm hồ sơ xin được hưởng chế độ tai nạn lao động nhưng chưa được giải quyết (các cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm, đùn đẩy lẫn nhau không hướng dẫn, không giải quyết, chưa được giám định y khoa…), hiện vẫn chưa được hưởng bất cứ chế độ gì về tai nạn lao động. Quá trình công tác chú tôi đã chuyển đến làm việc ở đơn vị mới khác (không làm việc tại đơn vị cũ bị tai nạn lao động).

Về hồ sơ liên quan đến vụ tai nạn lao động đang còn lưu giữ gồm: Biên bản hiện trường tai nạn lao động viết tay, có chữ ký của các thành phần liên quan gồm: Người lập biên bản, Tổ trưởng sản xuất, Kỹ thuật công trình, Chủ nhiệm công trình, Phó giám đốc xí nghiệp, Công đoàn xí nghiệp ký đóng dấu (Biên bản gốc lập năm 1985); Giấy ra viện của bệnh viện Quân Y 5, nơi cấp cứu, điều trị (bản gốc lập năm 1985); Văn bản của Công ty (người sử dụng lao động khi bị tai nạn) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình; BHXH tỉnh Ninh Bình; Giám định Y khoa tỉnh Ninh Bình; Đề nghị cho giám định thương tật để giải quyết chế độ cho người lao động theo chế độ hiện hành (bản gốc lập năm 1997); Văn bản Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc nạn nhân được hưởng chế độ tai nạn lao động (bản gốc lập năm 1997).

Vậy, chú tôi có thể xin được hưởng chế độ tai nạn lao động không? Nếu được thì các thủ tục hồ sơ đầy đủ gồm những gì? Bắt đầu từ đâu? Căn cứ văn bản pháp lý nào? Trách nhiệm của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình trước đây không giải quyết chế độ cho chú tôi như thế nào? Có được truy lĩnh chế độ tai nạn lao động của thời gian trước không?

Khi biết tường tận về thông tin này tôi thấy bất bình và thương chú tôi đã quá thiệt thòi. Hiện sức khỏe của chú tôi rất yếu do vết thương tai nạn lao động tái phát, đang nghỉ việc, chờ đủ tuổi đời hưởng lương hưu tháng, cuộc sống rất rất khó khăn. Vì vậy, tôi khẩn thiết kính mong được sự quan tâm giúp đỡ để chú tôi sớm được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định.

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Giai đoạn trước năm 1995, chế độ tai nạn lao động do Tổng Công đoàn Việt Nam quản lý và tổ chức thực hiện. Từ ngày 01/01/1995 trở đi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội (trong đó bao gồm cả chế độ tai nạn lao động). Theo quy định, trách nhiệm lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý lao động khi bị tai nạn lao động.

Việc giải quyết chế độ đối với các trường hợp bị tai nạn lao động trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa được giải quyết hưởng chế độ tại nạn lao động được thực hiện theo điểm 3 Công văn số 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996 về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ bảo hiểm xã hội và Công văn số 3173/LĐTBXH-BHXH ngày 23/9/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chấm dứt giải quyết tồn đọng về bảo hiểm xã hội theo Công văn số 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996. Tiếp đến ngày 05/5/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1592/LĐTBXH-BHXH gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995.

Theo nội dung câu hỏi của công dân, trường hợp người lao động bị tai nạn lao động trước ngày 28/10/1985, điều trị xong ra viện ngày 30/11/1985, năm 1997 đã lập hồ sơ đề nghị nhưng chưa được giải quyết. Đây là trường hợp tồn đọng, bị tai nạn lao động trước năm 1995, chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn và chưa được giải quyết chế độ tai nạn lao động. Tuy nhiên, do không có đầy đủ thông tin và hồ sơ cụ thể nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không có cơ sở trả lời cụ thể. Đề nghị người lao động liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Liên đoàn Lao động để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

 

Xem