Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bồi thường, hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động

05/10/2017

Chị Nguyễn Châu – tỉnh Thái Bình hỏi: Trường hợp bị tai nạn lao động cách đây 3 tháng, đã đi giám định, kết quả suy giảm 68% khả năng lao động, công ty có lập biên bản điều tra nhưng đến nay không nói gì về việc bồi thường, hỗ trợ cho thân nhân của tôi. Tôi phải làm sao để bảo vệ quyền lợi của người thân?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động được quy định tại Điều 38, Điều 39 và Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Do công dân chưa cung cấp đầy đủ thông tin về trường hợp bị tai nạn lao động nên chưa thể trả lời chính xác về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động trong trường hợp này.

2. Đề nghị công dân liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi Công ty có trụ sở chính để được hỗ trợ về pháp lý liên quan.

Xem