Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tạm dừng thực hiện Công văn số 2176 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn về đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ đi Đài Loan

20/06/2015

Ngày 09/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN hướng dẫn triển khai đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc. Tuy nhiên, tới nay ta và phía Đài Loan chưa thông nhất được kế hoạch triển khai cụ thể. Vì vậy, ngày 19/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo cho các doanh nghiệp về việc tạm dừng thực hiện Công văn số 2176 nêu trên cho tới khi Bộ có văn bản hướng dẫn mới.


Chi tiết nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vấn đề này xem tại đây.
Xem