Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hậu Giang tăng cường công tác quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN

21/04/2023

Sở LĐTBXH tỉnh Hậu Giang mới ban hành Kế hoạch số 44/KH-SLĐTBXH về Thực hiện công tác quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm TNLĐ, BNN.

2704-BH.jpgẢnh minh họa

Sở LĐTBXH tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 44/KH-SLĐTBXH còn nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; hỗ trợ phòng ngừa TNLĐ, BNN trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.
Ngoài ra, Sở LĐTBXH tỉnh Hậu Giang yêu cầu việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN năm 2023 phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, huy động được sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
Để triển khai các mục đích, yêu cầu nêu trên, Sở LĐTBXH tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức triển khai 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.
Một là tuyên tuyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm TNLĐ, BNN, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN. Trong đó thực hiện phóng sự tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN và phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang.
Hai là tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về Bảo hiểm TNLĐ, BNN. Cụ thể, sẽ tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý nhân sự, người lao động làm công tác bảo hiểm TNLĐ, BNN, cán bộ làm công tác an toàn trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ba là mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN
Bốn là phối hợp kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN: Chi công tác phí, thêm giờ, xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; dự tập huấn chuyên môn về bảo hiểm TNLĐ, BNN do Trung ương tổ chức
Năm là in ấn, photo tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo; mua văn phòng phẩm (giấy in A4; bìa sơ mi nút; bìa trình ký; bìa còng A4; bìa hộp A4; giấy note; gim kẹp giấy; kẹp bướm;…); thanh toán cước phí bưu chính;... phục vụ công tác quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN.
Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐTBXH tỉnh Hậu Giang được giao tham mưu, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch nêu trên và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.
Xem