Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 tỉnh Long An

24/03/2023

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 được Long An tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tỉnh Long An tổ chức qua hình thức phát động trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, trên ứng dụng số Long An ID và hệ thống truyền thanh các cấp; trực tiếp tại Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nơi có nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động và chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh lao động. Các sở, ngành, địa phương: Tuỳ theo điều kiện, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 cụ thể, thiết thực, phù hợp với chủ đề.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông về ATVSLĐ thông qua việc phát các thông tin, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ trên các trang mạng xã hội.

Tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan; nêu cao vai trò của Ban Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đối với công tác huấn luyện ATVSLĐ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về ATVSLĐ, hạn chế, giảm thiểu TNLĐ, BNN. 
Tổ chức hướng dẫn, huấn luyện ATVSLĐ phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nhất là người lao động quản lý, trực tiếp sử dụng máy móc, thiết bị nhằm tạo kỹ năng làm việc đảm bảo an toàn trong sản xuất.
 Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, thực thi Luật An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Trong Tháng hành động, nhiều hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ cũng được tổ chức. Tùy theo điều kiện thực tế, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức Hội thi, các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ, thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, huấn luyện hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động về ATVSLĐ gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành, nghề, lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao, không an toàn trong lao động.
an-toan-lao-dong-2.jpg
Ảnh minh họa
Cùng với đó, các sở, ngành sẽ hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn tại các phân xưởng, nhà máy, các máy móc, thiết bị; chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động.
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động mất và công nhân, viên chức, người lao động bị tai nạn lao động trong năm gần nhất có tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên.
Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ trong năm 2023 và đặc biệt là trong Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng công nhân năm 2023. Tập trung thanh tra, kiểm tra các Doanh nghiệp có ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, BNN như: Công việc làm việc trên cao, hàn, cắt, làm việc trong không gian hạn chế, các doanh nghiệp có sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng,...
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh cũng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; trong đó tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; định kỳ tổ chức tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, trước, trong và sau Tháng hành động, các doanh nghiệp tiến hành đo kiểm môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ để bố trí việc làm và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định. Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn, xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.
Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm TNLĐ, BNN; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.
Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN; giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ.
Với những hoạt động đề ra trong Kế hoạch nói trên, UBND tỉnh Long An giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về ATVSLĐ cho các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan liên quan; tổ chức thanh tra, kiểm tra các Doanh nghiệp có ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, BNN; tổ chức thăm hỏi các Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm 2022, các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023 đạt hiệu quả, chú trọng các hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động.
Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, thực hiện công tác phòng, chống dịch và các bệnh truyền nhiễm khác cho người lao động; phối hợp tập huấn về công tác vệ sinh lao động, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền ATVSLĐ, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023 theo tài liệu do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, máy nông nghiệp và trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ đối với các đơn vị trực thuộc.
Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm tra về ATVSLĐ tại các công trình xây dựng, cầu, đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh và có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra các công trình thuộc đơn vị mình quản lý.
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trên địa bàn; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương; hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo quy định.
Xem