Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyển dụng nhân viên tư vấn cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111

21/02/2023

 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông thuộc Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – đơn vị quản lý, tổ chức hoạt động Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tổ chức tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm (số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) với các thông tin như sau:

Thông-báo-tuyển-dụng-NVTV-Tổng-đài-111-page-0001.jpg 

Xem