Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo kết quả chấm phúc khảo phần thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

17/02/2023

Ngày 17/2, Hội dồng thi tuyển công chức năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có Thông báo số 441/TB-HĐTTCC về Kết quả chấm phúc khảo phần thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH.

 Sau đây là toàn văn Thông báo: Thông báo số 441/TB-HĐTTCC

Xem