Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

17/02/2023

Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 nhằm tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc.  

Mục đích nhằm thúc đẩy các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. 

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được phát động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, được tổ chức từ ngày 1 đến 31/5/2023.
Theo đó, trước thời điểm Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 1/4/2023 đến  30/4/2023), các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. 
Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trong đó quy định rõ thời gian, kinh phí triển khai các hoạt động.

20230207133757-2.jpg

Ảnh minh họa
Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên phát hành các thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền về chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ. 
Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho cơ quan truyền thông để đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về ATVSLĐ. 
Phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn lao động và người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, tư vấn cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc không có quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh. 
Các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trên hệ thống loa truyền thanh, trên bảng tin… Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm ATVSLĐ và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ; khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quan trắc môi trường lao động.
Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thăm hỏi, động viên người lao 4 động hoặc thân nhân người lao động đã bị TNLĐ-BNN trong đơn vị; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ,...
Xem