Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022

28/12/2022

Ngày 28/12, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 5384/TB-HĐTTCC thông báo triệu tập các thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 và Quyết định số 1147/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2022.

Căn cứ Kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính phần thi Kiến thức chung và phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 (tổ chức ngày 24/12/2022 tại Học viện Hành chính Quốc gia).

Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2:
1. Triệu tập 136 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 (danh sách kèm theo xem tại đây).
2. Thời gian và địa điểm
2.1. Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (180 phút)
Thời gian: 1/2 ngày (từ 8h00 đến 11h30), Thứ 7, ngày 07/01/2023.
- Địa điểm: Trường Đại học Lao động - Xã hội, địa chỉ 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại khu vực phòng thi trước giờ thi 30 phút.
2.2. Phỏng vấn: (30 phút/01 thí sinh)
- Thời gian: 1,5 ngày, chiều Thứ 7, ngày 07/01/2013 và cả ngày Chủ nhật, 08/01/2023 (buổi sáng bắt đầu từ 8h00; buổi chiều bắt đầu từ 14h00).
- Địa điểm: Trường Đại học Lao động - Xã hội, địa chỉ 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Thí sinh có mặt tại khu vực phòng phỏng vấn trước giờ phỏng vấn 30 phút. (Hội đồng thi tuyển sẽ niêm yết danh sách, số báo danh, phòng thi, thời gian thi, nội quy, quy chế thi tuyển từ Thứ 5, ngày 05/01/2022 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội).
Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 thông báo để thí sinh biết, thực hiện đầy đủ theo quy định.
Toàn văn Văn bản số 5384/TB-HĐTTCC: DOWNLOAD TẠI ĐÂY
Xem