Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022

27/12/2022

Ngày 27/12/2022, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 đã có Quyết định số 1346/QĐ-HĐTTCC về việc phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022. 

 Toàn văn Quyết định số 1346/QĐ-HĐTTCC: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem