Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo điều chỉnh thông tin

20/12/2022

 Ngày 20/12/2022, Hội đồng Thi tuyển Công chức năm 2022 đã có Thông báo số 5264/TB-HĐTTCC về điều chỉnh thông tin thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH). Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH xin đăng tải toàn văn:

 0001-20122022.jpg

000220122022.jpg

Toàn văn Thông báo số 5264/TB-HĐTTCC: Download tại đây

Xem