Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hơn 15.000 sáng kiến cải thiện điều kiện lao động

03/10/2022

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”.

6-hongdao-1664621304561371155002.jpg

Ảnh minh họa

Theo thống kê, từ năm 2017 đến hết tháng 6/2022, các cấp công đoàn tổ chức tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 2,5 triệu lượt người lao động, cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên; phối hợp các cơ quan chức năng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho gần 4 triệu lượt người lao động tại các doanh nghiệp, lĩnh vực, công việc, ngành nghề có nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trung bình mỗi năm có hơn 9.000 công đoàn cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua, thu hút 400 nghìn người tham gia; trong đó, hơn 15 nghìn sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, góp phần giảm bớt tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Xem