Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

15/12/2022

Ngày 15/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 5176/TB-HĐTTCC về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022, cụ thể:

 5176-compressed.signed.signed-1.jpg

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN: XEM TẠI ĐÂY!

Xem