Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

06/12/2022

Ngày 05/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1200/QĐ-HĐTTCC về việc phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022. Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 thông báo danh mục tài liệu tham khảo theo quy định, như sau:

0003_1.jpg

0004_1.jpg

0005_1.jpg

Toàn văn Quyết định số 1200/QĐ-HĐTTCC: Download tại đây

Xem