Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2022

29/11/2022

 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 29/11/2022, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2022. Tham dự khai mạc lớp học, có đồng chí Lê Văn Hoạt – Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH cùng hơn 30 đồng chí Đảng viên dự bị của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Lê Văn Hoạt cho biết: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng mỗi đồng chí Đảng viên mới cần phải tiếp tục học tập để nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị của người Đảng viên. Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới sẽ tiếp tục trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam tới các học viên.
chon-IMG-0393-.JPG
Đồng chí Lê Văn Hoạt phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng
Thông qua lớp bồi dưỡng, những Đảng viên mới sẽ xác định rõ hơn nhiệm vụ của người Đảng viên, từ đó tích cực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
  chon-IMG-0399.JPG
Tiến sĩ , GVCC Vũ Quang Ánh,  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt cho các học viên các chuyên đề của khóa học
Lớp học sẽ kéo dài trong 7 ngày (từ ngày 29/11 - 05/12/2022), cuối các buổi học đều có hoạt động sinh hoạt lớp và cuối khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch.
chon-IMG-0379.JPG
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

 

Xem