Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

An Giang: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

16/11/2022

Ngày 15/11, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ phát động ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan đã đến dự

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh: Những năm qua, công tác an sinh xã hội, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc.

01.AG.BĐG.22.jpgPhó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát động ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong chiến lược bình đẳng giới, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học đều có sự tham gia của phụ nữ; cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; tỷ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường lao động ngày càng tăng; các tầng lớp phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội; nhận thức về đấu tranh, phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực giới từng bước nâng cao, từ đó đã góp phần giảm dần sự bất bình đẳng về giới giữa nam và nữ.
Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương các cấp quan tâm xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới tại địa phương; tiếp tục lồng ghép các chỉ tiêu chương trình phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành; thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống gia đình.
02.AG.BĐG.22.jpgPhó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao hỗ trợ sinh kế cho 10 phụ nữ thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới; cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hưởng ứng Tháng hành động này là sự thể hiện cam kết thực hiện bình đẳng giới; hành động vì một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại. Từ đó, góp phần giảm thiểu, chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, gia đình không có bạo lực.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15/11 đến 15/12/2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã trao hỗ trợ sinh kế trồng nấm bào ngư và nuôi lươn không bùn cho 10 phụ nữ thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, với tổng kinh phí 143,6 triệu đồng từ dự án Enhance, do Tổ chức ILO hỗ trợ; UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen biểu dương 10 hộ gia đình thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Ngay sau lễ phát động, 3 xe hoa cổ động và 60 xe Honda do đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành trên các trục lộ giao thông chính trên địa bàn huyện Chợ Mới tuyên truyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
 
Xem