Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo khởi động triển khai Chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ giai đoạn 2022-2025

28/09/2022

 Sáng ngày 28/9/2022, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tổ chức The Human Safety Net tổ chức Hội thảo Khởi động triển khai Chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ giai đoạn 2022 – 2025. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà; bà Lesley Miller, Quyền Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các cơ quan liên quan cùng đại diện Sở LĐ-TBXH của 15 tỉnh, thành phố triển khai chương trình; đại diện tổ chức The Human Safety Net.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng nhấn mạnh Hội thảo mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cho trẻ em một sự phát triển toàn diện, một khởi đầu tốt đẹp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, cung cấp cho các em cơ hội phát triển khi các em lớn lên bước vào tương lai đầy tự tin.

IMG-7147.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát triển toàn diện trong những tháng, năm đầu đời có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển trong cả cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Sự chăm sóc, giáo dục, bảo vệ một cách khoa học trong mỗi giai đoạn bào thai, đến 1 tuổi, đến 5 tuổi và đến 8 tuổi sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mỗi con người. Vì thế, chính sách phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời có vai trò quan trọng trong chính sách tổng thể phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Vấn đề Phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời đã trở thành mục tiêu của Chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững đến năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025” tại Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018. Việt Nam trở thành một trong 69 quốc gia đã ban hành đề án tổng thể cấp quốc gia về “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em”.
IMG-7100.jpg
Bà Lesley Miller, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Khẳng định vai trò của cha, mẹ, của gia đình là hết sức quan trọng là yếu tố quyết định trong việc nuôi dạy trẻ thành công và có ích cho xã hội. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa  cho việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2025 song hành cùng với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030 mà ở đó trẻ em phải trở thành “một trong những trọng tâm của mục tiêu xã hội”. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Bên cạnh trách nhiệm nhà nước, các ngành trong việc tạo môi trường chính sách cho việc thực hiện phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời thì gia đình, đặc biệt cha mẹ đóng vai trò quan trọng và không thể thay thế được. Chính vì vậy, việc hỗ trợ kỹ năng làm cha mẹ là trụ cột quan trọng để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ thơ. Việc cung cấp hỗ trợ cho các gia đình và kiến thức làm cha mẹ có chất lượng là điều vô cùng cần thiết để có thể đạt được sự phát triển tốt nhất cho mọi trẻ em. Cha mẹ cần được cung cấp kiến thức kỹ năng và quan tâm trực tiếp giáo dục con từ khi con còn bé; giúp trẻ phát triển thể chất và hình thành nhân cách, phát triển toàn diện cả tri thức và hành vi”.
Trong giai đoạn tiếp theo triển khai “Chương trình tư vấn, hướng dẫn, giáo dục làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời” UNICEF đã cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để mở rộng phạm vi Chương trình Làm cha mẹ trong sự phát triển toàn diện trẻ thơ tại 15 tỉnh/thành phố và một số doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em Việt Nam, làm cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo triển khai Chương trình trên toàn quốc và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. 
Tại Hội thảo, các bộ ngành, đoàn thể, các địa phương cùng các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế cùng thảo luận thống nhất các hoạt động của chương trình; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các ngành; thống nhất cơ chế quản lý chương trình giữa các cấp, các ngành trong triển khai chương trình để bảo đảm hiệu quả của chương trình trong việc hỗ trợ cha mẹ,người chăm sóc trẻ các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.
Tại Hội thảo, bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình Bảo vệ trẻ em (UNICEF) cho biết, Chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ giai đoạn 2022-2025 được xây dựng từ chương trình làm cha mẹ không an hoàn hảo của Tổ chức y tế công cộng Canada. Chương trình đã được triển khai thí điểm tại 3 tỉnh: Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum và một số công trong giai đoạn 2019- 2021. Mục tiêu của Chương trình là khuyến khích làm cha mẹ tích cực; Tăng cường hiểu biết của bố mẹ về sức khỏe, an toàn và hành vi của trẻ. Qua Chương trình giúp cha mẹ phát triển các kỹ năng, tăng sự tự tin trong nuôi dạy con cái. Đồng thời, thúc đẩy sự hỗ trợ giữa các cha mẹ và tăng cường tiếp cận tới các nguồn lực; Giúp ngăn ngừa bạo lực trẻ em.
Cũng theo bà Loan, Chương trình sẽ tiếp cận bằng phương pháp: Học qua trải nghiệm như cách học của người lớn, ghi nhận kinh nghiệm của từng cá nhân, khuyến khích sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các cha mẹ. Chương trình sẽ được triển khai tại 15 tỉnh/ thành phố và 40 doanh nghiệp. Sẽ đào tạo 440 hướng dẫn viên cho cộng đồng và 80 hướng dẫn viên cho doanh nghiệp. Mục tiêu sẽ tiếp cận 37 nghìn cha mẹ từ cộng đồng và 12,8 nghìn cha mẹ từ khối doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện và triển khai trên nền tảng số mốt chương trình đào tạo trực tuyến để tiếp cận được 22 nghìn cha mẹ. Xây dựng hướng dẫn và tài liệu giúp nhân rộng dự án ra tất cả các địa phương trên toàn quốc.
IMG-7160.jpg
Các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo
Xem