Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua mô hình kinh tế sinh học, tuần hoàn, xanh

07/09/2022

 Ngày 7/9, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2022 diễn ra theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua mô hình kinh tế sinh học, tuần hoàn, xanh”. Tham gia Diễn đàn có các bộ trưởng/trưởng đoàn và các quan chức cao cấp của 20 nền kinh tế thành viên APEC.

Thay mặt Đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền năng và vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.
IMG-7056792022.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Diễn đàn
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, thực tiễn đại dịch Covid 19 đã mang lại nhiều khó khăn, thách thức và đặt ra nhiều vấn đề mới trong lĩnh vực lao động việc làm. Có những việc làm bị mất đi, song cũng có không ít cơ hội mới được tạo ra. Đặc biệt, nền kinh tế sinh học, tuần hoàn, xanh giúp phụ nữ có thêm các hình thái việc làm mới và triển vọng kinh doanh mới trên cơ sở ứng dụng các nền tảng công nghệ và sáng tạo.
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xanh, bền vững và bao trùm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn dễ bị tổn thương hơn và đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Vì vậy, Việt Nam kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục duy trì đà hợp tác, nâng cao vai trò của APEC, thúc đẩy triển khai các sáng kiến, dự án về hợp tác công tư, chính sách, dự án phát triển, đào tạo và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về số hóa và tăng trưởng xanh.
IMG-6918.JPG
Phiên thảo luận Đối thoại chính sách cấp cao, với chủ đề “Đảm bảo trao quyền kinh tế cho phụ nữ” tại Diễn đàn
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy các sáng kiến, dự án về nâng cao quyền năng của phụ nữ cũng như vai trò của nhóm yếu thế, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Pu-tra-jay đến năm 2040 mà các Nhà Lãnh đạo APEC đã đề ra.
Phiên thảo luận Đối thoại chính sách cấp cao, với chủ đề “Đảm bảo trao quyền kinh tế cho phụ nữ” đại diện các nền kinh tế tập trung thảo luận làm thế nào để việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Pu-tra-jay, bao gồm thông qua Kế hoạch hành động Ao-te-roa và làm thế nào để việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua các mô hình, như mô hình sinh học, tuần hoàn, xanh, góp phần hỗ trợ cho đời sống và kinh tế phát triển toàn diện, công bằng, bền vững và hình thành khả năng chống chịu các cú sốc trong tương lai.
Trong hơn 2 thập kỷ qua, APEC đã và đang thực hiện thúc đẩy khả năng hội nhập kinh tế của phụ nữ trong khu vực. Năm 2011, các nhà lãnh đạo APEC hoan nghênh tuyên bố San Francisco về Phụ nữ và Kinh tế trong đó khuyến khích các nền kinh tế triển khai các hành động cụ thể để hiện thực hóa tiềm năng đầy đủ của phụ nữ. APEC đã tập trung hoạt động vào sự hội nhập và trao quyền cho phụ nữ, thông qua tăng cường khả năng tiếp cận của họ tới nguồn vốn và tài sản, thị trường, nâng cao kỹ năng và năng lực, cơ hội lãnh đạo, tiếng nói, khả năng ra quyết định và tiếp cận với đổi mới, công nghệ.
Tuy nhiên, phụ nữ thuộc nhiều tầng lớp khác nhau tiếp tục phải đối mặt với nhiều rào cản bất cân xứng trong tăng cường quyền năng kinh tế so với nam giới, chẳng hạn như trong tiếp cận tín dụng và vốn, tham gia vào thị trường lao động chính thức, và trong gia nhập duy trì, thăng tiến trong lực lượng lao động.
Năm 2019, “Phụ nữ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tăng trưởng bao trùm” được Chile xác định là những ưu tiên nhằm tạo động lực mới cho nỗ lực của khu vực. Lộ trình này được thông qua nhằm đưa ra định hướng cụ thể và tạo xúc tác cho các hành động chính sách xuyên suốt APEC để thúc đẩy sự phát triển kinh tế bao trùm hơn, cũng như tăng cường sự tham gia của phụ nữ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
 
 
 
Xem