Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội đã chi trả hơn 182,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

05/09/2022

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tính đến 24h ngày 31-8-2022, thành phố đã thực hiện giải ngân hơn 182,6 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho người lao động; tỷ lệ giải ngân so với số hồ sơ thẩm định đạt 97,74%; tỷ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị đạt 92,2%.  

Có được kết quả này là do UBND thành phố Hà Nội đã sớm ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022, trong đó đã ủy quyền cho 30 quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Đồng thời, thành phố đã quy định rõ trách nhiệm từng phòng, ban của các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận, thẩm định, trình duyệt, tổ chức chi trả cho người lao động; quy định rõ thời gian giải quyết từng bước, từng khâu; công khai trên website của thành phố, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tiếp nhận hồ sơ để giải quyết kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách.

Xem